Proje ne hakkında?

Temel hedefler, hedef gruplar ve proje hakkında diğer temel bilgiler hakkında bilgi edinin.

Başlık
Gücümüzü EXPERIENCE'dan alıyoruz - Experience Engelli Uzmanları için Yenilikçi Eğitim Programı

PROGRAMME ERASMUS+

Anahtar Eylem: Yenilikçilik ve iyi uygulamaların paylaşımı için işbirliği
Eylem: Stratejik Ortaklıklar
Alan: Yetişkin eğitimi için stratejik ortaklıklar
Ana hedef: İnovasyonun geliştirilmesi

Projenin Süresi: 01/09/2017 – 31/08/2019

Avrupa istihdam sektöründeki kilit hedeflerden birisi, engelli insanların (Eİ) açık iş piyasasında çalıştırılmasını teşvik etmek ve işverenleri onları istihdam için teşvik etmektir.
Engelliler için kamu istihdam hizmetlerini destekleyen bir dizi destek mevcut ancak bu hizmetlerin kapasitesi, nitelikli profesyonellerin bulunmaması nedeniyle herhangi bir ortak ülkedeki ulusal düzeyde gereksinimleri karşılamamaktadır. Kar amacı gütmeyen sektörde çalışan organizasyonlar bu boşluğu doldurmada giderek daha önemli bir rol oynamaktadır.
Anket sonuçlarına göre, genç engellilere eğitimden istihdama geçişte daha fazla dikkat edilmesi gerektiği ve engellilere seçim ve istihdam değişiminde kendilerine yardımcı olunması gerektiğini göstermiştir. Bu süreç, deneyimli profesyonellerin engelleri aşmaları ve açık iş piyasasında edindikleri tecrübeleri paylaşmaları için engellilere yardım etmesini zorunlu kılmaktadır. Proje, uluslararası önerilere dayanan "Deneyimli Uzmanlar" için yenilikçi bir harmanlanmış öğrenme eğitimi programı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje engelliliğin zorluklarıyla kişisel deneyime sahip olan, yenilikçi bir eğitim sırasında elde edilen bazı spesifik beceriler, tutumlar, yöntemler ve yetkinlikler nedeniyle bunları ele alıp başaramamış olan engelliler olarak "Deneyimli Uzmanlar" ı tanımlıyor; diğer engellilerin yararına deneyim. Eğitim bittikten sonra "Deneyimli Uzmanlar" kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışacak ve böylece engellilerin işgücü piyasasına yeniden entegrasyonunu kolaylaştıracaktır.
Proje, dört AB ülkesindeki dezavantajlı gruplara danışmanlık, eğitim ve özel hizmetler sunma alanında faaliyet gösteren 4 ortak kurum: Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya ve Türkiye'yi kapsıyor.

Projenin ana hedefleri:

Projenin özel hedefleri:

Doğrudan hedef gruplar:

Dolaylı hedef gruplar:

002

project guide

Vestibulum sed commodo nunc, eu aliquet sem. Curabitur semper, sem ut posuere tincidunt, sem velit sollicitudin odio, quis hendrerit sapien nunc sit amet sem. .

VIEW PROJECT guide