Cine sunt partenerii proiectului?

Află cine dezvoltă rezultatele pentru tine.

OZ Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder

Web: http://ozbuducnost.sk/

Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder (Muncă în echipă pentru un viitor mai bun – Veľký Meder) este o mică asociație civilă (AC) a cărei obiectiv principal este promovarea și dezoltarea activităților pentru participarea activă a cetățenilor pe plan local, regional, național și internațional în diferite domenii ale vieții sociale, în special în domeniile: a) educație, învățarea pe tot parcursul vieții și activități extracuriculare pentru promovarea: -educației și crearea de oportunități pentru grupuri dezavantajate și marginalizate -tehnologii de comunicație modernă (Internet, Skype, Facebook) b) dezvoltarea responsabilității sociale sub formă de: - promovarea comunicației și al dialogului dintre oameni provenind din diferite sectoare c) crearea de conștientizare juridică prin: - promovarea conștientizării publice asupra drepturilor și a responsabilităților - furnizarea de servicii administrative și de consultanță pentru grupurile dezavantajate și marginalizate -d) (re)integrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii, focusând pe grupurile dezavantajate la implementare: - activități de informare și consiliere, precum și consultanță profesională - schimb de informații între instituții internaționale despre piața forței de muncă și schimbul exemplelor de bune practici. Fondatorii au ani îndelungați de experiență în consultanță profesională și partenerite internaționale. Grupul țintă primar al AC sunt persoanele dezavantajate, în special șomerii de lungă durată, persoanele în vârstă (de peste 50 de ani), persoanele cu dizabilități și persoanele tinere. În plus, AC cooperează cu instituții de învățământ, organizații de orientare vocațională și consiliere în carieră, organizații ce oferă servicii pe piața muncii, organizații neguvernamentale și experți în domeniul educației și a orientării vocaționale din Slovacia și din UE. AC își desfășoară activitatea profesională în trei domenii diferite: în domeniul serviciilor clienților, în domeniul managementului de proiecte și în domeniul educației pentru adulți: 1. Servicii pentru clienți 2. Management de proiecte 3. Activități de educația adulților

Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.

Web: http://www.humanprofess.hu/

Human Profess Nonprofit Ltd. a fost înființat de trei persoane private în anul 2010. Angajații au o experiență de 15-20 de ani în muncă, în domeniul muncii, al educației adulților și domeniul social, în implementarea proiectelor maghiare și internaționale, și are o gamă largă de experți. Compania este furnizor acreditat de formarea adulților din 2013, Nr. Înreg: AL-3002. Grupurile țintă ale companiei sunt persoane dezavantajate, precum persoane cu dizabilități, șomeri, femei, tineri, care accesează piața muncii și persoane vârstnice. Pe lângă acestea oferă servicii pentru profesioniști, organizații civile, instituții for-profit și non-profit și guvernările, consiliile locale. Domeniul de operare este județul Vas, frontiera de vest a Ungariei, dar ține legătura cu multe organizații de stat, civile și non-profit, respectiv universități din mai multe țări ale UE. Compania desfășoară activități profesionale în patru domenii diferite: 1. Servicii de pe piața muncii: facilitarea integrării sociale și angajarea persoanelor dezavantajate, oferind servicii și formare profesională privind reabilitarea vocațiIonală a persoanelor dezavantajate, consiliere în carieră, în strânsă cooperarea cu organizațiile de pe piața muncii, companiile de consultanță și prestatorii de servicii. 2. Activități de formare profesională pentru adulți: organizarea de cursuri, dezvoltarea materialelor de formare, informarea instituțiilor despre ultimele cursuri, administrarea aferentă implementării cursurilor, documentarea și dezvoltarea managementului calității sistemului de formare. 3. Transfer de cunoștință și de inovare: exploatarea oportunităților ce provin din cooperarea cu actori maghiari și internaționali, stabilirea de relații, adaptarea de activități inovative, generarea de proiecte maghiare, derularea și testarea activităților inovative. 4. Scrierea și administrarea proiectelor pentru clienți externi: pentru instituții de guvernare locală în domeniile de dezvoltare a sănătății / promovarea sănătății, servicii de pe piața muncii și dezvoltare inovativă pentru mici întreprinzători. Viziunea companiei: este vorba despre o companie, care luptă pentru egalitate și reabilitarea pe piața muncii a grupurilor dezavantajate. Doresc să își păstreze stabilitatea fiind o organizație cu mai multe fațete, care oferă servicii pentru mai multe sectoare, și în același timp rămâne flexibil și deschis pentru inovare.

Fundația Creștină Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe

Web: http://www.iriszhaz.ro/

Centru de Zi și Integrare prin Terapie Ocupațională pentru Adulți cu Dizabilități. Fundația Creștină Diakonia a fost înființată în anul 2002 de către Biserica Refomată din Transilvania, cu scopul de a sprijini persoane anevoiașe. În anii următori Fundația Diakonia a deschis filiale locale, ca entitate juridică de sine stătătoare în diferite regiuni din România, cum ar fi: Sf. Gheorghe, Cluj Napoca, Targu Mures, Reghin and Brasov. Primul mare proiect social inițiat de către Fundația Creștină Diakonia a fost serviciul de îngrijire la domiciliu. În prezent Fundația Creștină Diakonia Sf. Gheorghe derulează serviciul de îngrijire la domiciliu în mai mult de 30 sate și 3 orașe din județul Covasna. Începând din anul 2006 derulează activități pentru persoane cu dizabilități, în anul 2009 a fost construită Casa Irisz, Centrul de Zi pentru persoane cu dizabilități, cu diferite activități și terapii de dezvoltare, precum: terapie de muzică, ludo-terapie, activități manufacturiere, înot, grup de teatru, dans (popular și modern), terapie de artă, etc. Din anul 2011 fundația are în funcțiune la Sf. Gheorghe un Centru de Zi pentru Copii provenind din Familii Defavorizate și din anul 2014 la Valea Crișului und Centru de Zi pentru Copii pentru Copii Romi și Social Dezavantajați. Momentan este în implementare un proiect, în cadrul căreia 354 copii școlari din 11 sate au parte de o masă de prânz caldă și program after-school. Avem mai multe ateliere protejate pentru adulți tineri cu dizabilități, cum ar fi: atelier de selectare haine second hand, Magazine Irisz în două orașe, la Sfantu Gheorghe și Covasna, atelier de tâmplărie, grup de zugravi, grup de întreținerea zone verzi, fermă socială și grădinărit, o tabără lângă Sfantu Gheorghe, atelier de rolare a hârtiei de toaletă, locuință protejată (momentan 1 apartament pentru 4 femei cu dizabilități), etc. În aceste ateliere am creat 16 locuri de muncă și avem locuri de muncă externe, asistate pentru 10 persoane cu dizabilități sub îndrumarea a 2 lideri de grup la două fabrici, companii.

Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Web: http://www.dostegitim.com/

Școala Privată Vocațională și de Reabilitare Dost, situată în regiunea rurală Ankara, este o instituție neguvernamentală de educație și reabilitare specială. Instituția a fost înființată în 2000, are deci o experiență de 17 ani. Lucrează cu involvarea multor experți, precum: sociolog, psiholog, psihoterapeut, expert în dezvoltarea copiilor, manageri de caz și terapeuți de familie. Cu ajutorul acestor experți implementează diferite module educaționale pentru grupuri cu diferite dizabilități și grupuri dezavantajate. Această implementare vizează găsirea de locuri de muncă, angajarea și înființarea afacerilor. În afară de programul educațional, organizația oferă consiliere pentru copii cu dizabilități ajutându-i să facă față problemelor lor legate de dizabilitate. Deasemenea acordă sprijin la dezvoltarea capacității lor de muncă pentru a găsi locuri de muncă potrivite. Centrul educațional oferă asistență pentru mai mult de 300 de persoane, provenind din grupul persoanelor cu dizabilități sau dezavantajate, care fie participă la activitățile din școală, fie beneficiază de serviciul de îngrijire la domiciliu. Asociația oferă educație direct copiilor-tinerilor-adulților cu dizabilități, părinților și personalului de asistență a persoanelor cu dizabilități și staff-ului. Prin aceasta se arată o creștere a calității și capacității grupului țintă, și adaptarea lor decurge mai ușor. Oferă deci suport, informații și sprijin familiilor, adulților cu dizabilitate și persoanelor anevoiașe. Activitățile principale DOST sunt: oferirea de cursuri de formare pentru persoane cu dizabilități, derularea de proiecte pentru grupuri dezavantajate, oferirea diferitelor tipuri de cursuri, seminarii familiale legate de dizabilități, educație pentru grupuri din diferite regiuni, workshop-uri, consultanță, proiecte de schimb al tinerilorși al profesorilor. Activitățile derulate de către DOST se bazează mai ales pe educație specială, terapie fizicală, fizioterapie, logopedie, terapie de muzică, consiliere prihologică pentru copii, precum și pentru adulți și părinți. În același timp sunt importante colaborările cu organizații guvernale, organizații civile, agenții pentru forța de muncă și organizații de susținere a forței de muncă. DOST a derulat o sumă de proiecte EU pentru persoane cu dizabilități, probemele aferente acestora, probleme de familie și alte domenii conexe. Mulțumită acestor proiecte au dezvoltat produse inovative și noi module de formare pentru grupuri dezavantajate. Cooperarea cu universități, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale este continuă. Instituția, cu experții săi (de la sociologi, psihologi, fizioterapeuți, până experți în dezvoltarea copilului, specialiști în educația specială, manageri de caz, terapeuți de familie, etc.) implementează diferite module educaționale pentru persoane cu dizabilități și persoane dezavantajate. În afară de aceasta DOST a derulat mai multe proiecte de educație vocațională, educația adulților și consiliere familială cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, ca fiind coordonator de proiecte sau partener. În cadrul acestor proiecte au implementat traininguri de familie, ateliere de lucru, cursuri de formare profesională și alte sisteme de sprijin. Datorită acestor activități, au pregătit copiii cu dizabilități pentru viața profesională și au ajutat un număr mare de familii cu copii cu dizabilități. Cooperarea cu organizații guvernamentale și neguvernamentale este continuă și pe mai departe.

002

project guide

Vestibulum sed commodo nunc, eu aliquet sem. Curabitur semper, sem ut posuere tincidunt, sem velit sollicitudin odio, quis hendrerit sapien nunc sit amet sem. .

VIEW PROJECT guide